Tiên Hiệp Thế Giới Internet

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tiên Hiệp Thế Giới Đại Võng Lạc – Tiên Hiệp Thế Giới Internet.
Một cái hủy diệt hệ thống làm hắn tới rồi một cái tiên hiệp tu chân thế giới, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, khai khai quán net, lộng lộng game online, một bên phát triển internet sản nghiệp, một bên đoạt lấy tài nguyên tăng lên thực lực.
Ngươi có pháp thuật, ta có khoa học kỹ thuật.

Ngươi có thiên phú, ta có pháp thuật + khoa học kỹ thuật.
Ngươi có hậu đài, ta chính mình sáng tạo hậu trường.
Đột nhiên có một ngày, Tiên giới cùng tu hành giới tin tức tài nguyên cùng chung, cái này nhưng náo nhiệt.
“Ta chính là cái không có chí lớn phúc hắc đại thúc, bất quá là tưởng phát triển cư dân mạng mà thôi, như thế nào sẽ càng lộng càng lớn!” Vương Viêm như thế nói.