Thời La Mã Cổ Đại: Theo Chủ Nô Đến Chí Tôn Đại Đế

Main playlist with id Thời La Mã Cổ Đại: Theo Chủ Nô Đến Chí Tôn Đại Đế does not exist!Main playlist with id Thời La Mã Cổ Đại: Theo Chủ Nô Đến Chí Tôn Đại Đế does not exist! – Diệp Thiên mang theo mạnh nhất chủ nô hệ thống xuyên việt thời La Mã cổ đại.
Lấy mạnh nhất chủ nô thân phận, chân đạp qua Krassu, đánh qua Pompey mặt, sờ đầu giết Caesar Đại Đế.
Nguyên lão viện bị trở thành hậu hoa viên, Rome Tam cự đầu cúi đầu xưng thần, cao ngạo quý tộc lấy quỳ hôn Diệp Thiên mũi chân làm vinh.

Hậu thế chuyên gia khảo cổ thông qua dấu vết để lại phát hiện, đã từng nhất thống tam đại châu Chí Tôn Đại Đế, đúng là Rồng Tiên huyết mạch.
(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)