Thiếu Hiệp Mời Khai Ân

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Trác Mộc Phong ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này .
Thế là trong giang hồ, có một loại kiếm, từ sáu mạch mà ra . Có một loại phi đao tuyệt kỹ, lệ vô hư phát . Có bảy loại vũ khí, biểu tượng bảy loại tinh thần
Không cẩn thận, hắn thanh giang hồ quấy đến long trời lở đất .