Thiên Mệnh Chi Tộc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tại cái này linh khí khôi phục thời đại, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, vô số yêu thú chủng tộc bắt đầu quật khởi, ai mới là trên Địa Cầu chân chính có lấy thiên mệnh thuộc về chủng tộc ? Nhân loại vẫn là yêu thú ?

Chủng tộc chi tranh, vận mệnh chi tranh, không có đường lui…