Thiên Long Tiên Tôn

– Nhất đại Tiên Tôn, bị huynh đệ tốt nhất cùng yêu mến nhất nữ nhân phản bội đánh lén, ở trong thiên kiếp ôm hận vẫn lạc, lại ngoài ý muốn trở lại thời kỳ thiếu niên. Một thế này, lại nhìn hắn như thế nào trở lại đỉnh phong, chính tay đâm cừu nhân, cuối cùng đăng lâm thương khung chi đỉnh, chấp chưởng hết thảy!
***

Thiên long tiên tôn trọng sinh về lại thời thiếu niên, nhưng thực chất là bị vận mệnh cách cải biến, sống lại 1 vạn năm sau. Chỉ có trên địa cầu người thân sống lại
Nắm giữ: Số mệnh, thôn phệ, ngũ hành, thiết cát, hắc ám… Chi lực, pháp tắc, lĩnh vực. Đặc biệt còn có tiểu đỉnh nắm giữ thời gian
Có thế giới chi thụ. Có thể hấp thu thần tộc, kết thần thông quả, có thể cung cấp tiên lực… Được coi là khắc tinh của thần tộc
Cảnh giới: Hậu thiên, Tiên Thiên, Nguyên Cương, Âm dương, Hư Động…