Thiên Giới Chí Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Diệp Huyền, Thiên Giới trẻ tuổi nhất Võ Thần, bị Thiên Giới bốn đại cự đầu ám hại, Kim thân bị hủy, chỉ còn một tia Võ Đạo Nguyên Thần chạy trốn Hạ Giới, chuyển sinh ở đại hạ quốc con cháu thế gia Diệp Huyền trên người.
Tay cầm tất cả võ học, thần phẩm công pháp tại người. Từ đây, Diệp Huyền một lần tẩy thoát phế vật tên, nghịch thiên cải mệnh, từng bước một từ tầng dưới chót đi ra, báo thù cha, đạp yêu vực, ngang dọc Linh Vũ thế giới, quay về Võ Thần đỉnh, xung kích Chí Tôn đại vị!

Bảo vật, mỹ nhân? Hết thảy đều không là vấn đề! Thiên tài, yêu nghiệt? Hết thảy thần phục ở dưới chân của ta!
Võ chi cực, nghịch thương khung, đạp Thiên Giới, thành Chí Tôn!