Thi Đại Học Về Sau, Mang Cái Hệ Thống Đi Làm Lính

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Trùng sinh thế giới song song, thi đại học sau không có tiền lên đại học, bất đắc dĩ tham quân.
Nhưng, hệ thống đến, để hắn một cái tên lính mới từng bước từng bước đi lên đỉnh phong.
Dung hợp con la gen, nhịn lực đại tăng, cái gì việt dã năm cây số? Lâm Phàm biểu thị, ta muốn chạy năm mười cây số!
Dung hợp diều hâu gen, thị lực siêu thần.
“Ống nhắm? Cái này thứ đồ gì, còn không có ta mắt thường thấy rõ!”

Dung hợp cảnh khuyển gen!
“Cái kia, sát vách nữ binh hôm nay có mười lăm cái tới đại di mụ. . .”
Thư thần, đại lực sĩ, hình người không biết mệt mỏi máy móc, từng cái xưng hào theo nhau mà đến.
Cái này khiến một cái vốn định kiếm sống tham quân thi đại học chuẩn sinh viên, cuối cùng lại không hiểu thấu trở thành toàn quân ngưu nhất binh vương. . .