Thế Tử Thực Hung

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thế như kỳ, người như con.
Miếu đường ngươi lừa ta gạt, giang hồ yêu hận tình cừu, chợ búa sướng vui đau buồn, đơn giản là từng viên quân cờ, trên bàn cờ xâu chuỗi xen lẫn, bắn ra châm chút lửa ánh sáng.
Chiêu Hồng năm bên trong, trên phố thịnh truyền có phiên vương rình mò kim điện thượng kia trương long ỷ, Hoàng Đế triệu các lộ phiên vương thế tử vào kinh thành cầu học, thật là hạt nhân.
Hứa Bất Lệnh thân là Túc vương thế tử, dưới chân thiên tử, vốn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm ‘Giấu dốt tự ô’.
Kết quả…

Quần chúng: “Hứa thế tử tài đức vẹn toàn, quả thật ‘Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người’.”
Hứa Bất Lệnh: “Ta không phải, đừng nói mò.”
Quần chúng: “Hứa thế tử tính toán không bỏ sót, có bình thiên hạ chi đại tài.”
Hứa Bất Lệnh: “Ta không có, ngậm miệng.”
Quần chúng: “Hứa thế tử văn thao vũ lược, chính là trị thế chi năng thần, loạn thế chi…”
Hứa Bất Lệnh: “Các ngươi TM…”