Liêu Trai Kiếm Tiên

28/07/2021 teppiesq 0

Vĩnh An hai mươi chín năm, Thần Châu chi địa, Đại Càn vương triều lập quốc hơn năm trăm năm, đế già, tiếc mệnh, triệu […]

Tu La Đan Thần

19/12/2020 teppiesq 0

– Thiên Đao Ma Thần Tần Dương tu vi đạt tới bán bộ chúa tể, nỗi đau mất ái thê, bốc lên cực lớn phong […]