Cuộc Xâm Lược Của Rokujokan Sha!?

– Thanh niên nghiêm túc Satomi Koutarou vì không muốn ăn bám bố, quyết định ra ngoài tự lập cánh sinh. Tưởng rằng may mắn khi vớ được căn phòng 106 với rẻ như bèo 5k ¥ ~ 975k VND/tháng, nhưng số đời ếu như mơ, các rắc rối liên tiếp nảy sinh xung quanh căn phòng 6 tấm. 6tatami RokuShin Sáu tấm chiếu mà cũng xâm lược ư!? 6 chiếu