Thanh Thiên Yêu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tử Phượng chân huyết hóa linh chuyển sinh, ba ngàn năm tháng, một đời làm người.
Tiếng thiên địa chi chân ý, nghịch mệnh vận chi càn khôn, trảm vô tình tại chúng sinh, báo một đời chi ân tình!
Người có Nhân Hoàng, Yêu có Yêu Đế, thiết huyết Bát Hoang, ai định kiếp này?

Yêu thì lại làm sao?
Trời xanh bên dưới ta là yêu, Vạn Giới bên trong điên cuồng nhất!