Thánh Khư Audio

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại: , , , ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
30
Giọng nam: 68 tập
Giọng nữ:
86 chương

– Thế kỷ 21, thời hiện đại, Trái Đất đang trong thời kì hoàng kim của phát triển khoa học kĩ thuật cũng như đang đối mặt với biết bao hệ luỵ từ nó, vật lộn với vô số vấn đề từ áp lực dân số, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, đạo đức suy thoái….

Và câu chuyện bắt đầu từ đây…

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 05:50:37
2:
Tap 002 - 05:49:29
3:
Tap 003 - 06:00:22
4:
Tap 004 - 06:21:52
5:
Tap 005 - 06:37:41
6:
Tap 006 - 06:11:25
7:
Tap 007 - 06:12:57
8:
Tap 008 - 06:29:03
9:
Tap 009 - 05:40:46
10:
Tap 010 - 05:49:47
11:
Tap 011 - 06:12:54
12:
Tap 012 - 05:40:29
13:
Tap 013 - 05:54:29
14:
Tap 014 - 06:15:08
15:
Tap 015 - 06:23:44
16:
Tap 016 - 05:52:05
17:
Tap 017 - 05:49:32
18:
Tap 018 - 06:15:30
19:
Tap 019 - 06:35:47
20:
Tap 020 - 05:40:16
21:
Tap 021 - 06:23:08
22:
Tap 022 - 05:27:35
23:
Tap 023 - 06:27:35
24:
Tap 024 - 05:55:30
25:
Tap 025 - 05:52:52
26:
Tap 026 - 05:53:58
27:
Tap 027 - 05:53:41
28:
Tap 028 - 05:54:23
29:
Tap 029 - 06:01:44
30:
Tap 030 - 06:13:35
31:
Tap 031 - 06:28:34
32:
Tap 032 - 06:08:18
33:
Tap 033 - 05:56:38
34:
Tap 034 - 05:55:37
35:
Tap 035 - 06:28:32
36:
Tap 036 - 06:00:13
37:
Tap 037 - 05:31:53
38:
Tap 038 - 05:54:28
39:
Tap 039 - 05:43:52
40:
Tap 040 - 05:08:05
41:
Tap 041 - 05:02:26
42:
Tap 042 - 05:16:18
43:
Tap 043 - 04:58:12
44:
Tap 044 - 05:08:11
45:
Tap 045 - 05:18:07
46:
Tap 046 - 05:07:15
47:
Tap 047 - 05:10:35
48:
Tap 048 - 05:29:20
49:
Tap 049 - 05:21:29
50:
Tap 050 - 05:47:24
51:
Tap 051 - 05:44:29
52:
Tap 052 - 05:35:25
53:
Tap 053 - 05:38:54
54:
Tap 054 - 05:10:14
55:
Tap 055 - 04:56:30
56:
Tap 056 - 05:13:07
57:
Tap 057 - 05:57:52
58:
Tap 058 - 06:14:57
59:
Tap 059 - 09:03:47
60:
Tap 060 - 02:18:18
61:
Tap 061 - 04:52:41
62:
Tap 062 - 05:10:18
63:
Tap 063 - 05:00:42
64:
Tap 064 - 04:52:50
65:
Tap 065 - 04:59:04
66:
Tap 066 - 05:10:17
67:
Tap 067 - 05:31:23
68:
Tap 068 - 05:52:58
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,4,6,7,8" ihc_mb_template="1" ]
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
[/ihc-hide-content]
1:
Chuong 1
2:
Chuong 2
3:
Chuong 3
4:
Chuong 4
5:
Chuong 5
6:
Chuong 6
7:
Chuong 7
8:
Chuong 8
9:
Chuong 9
10:
Chuong 10
11:
Chuong 11
12:
Chuong 12
13:
Chuong 13
14:
Chuong 14
15:
Chuong 15
16:
Chuong 16
17:
Chuong 17
18:
Chuong 18
19:
Chuong 19
20:
Chuong 20
21:
Chuong 21
22:
Chuong 22
23:
Chuong 23
24:
Chuong 24
25:
Chuong 25
26:
Chuong 26
27:
Chuong 27
28:
Chuong 28
29:
Chuong 29
30:
Chuong 30
31:
Chuong 31
32:
Chuong 32
33:
Chuong 33
34:
Chuong 34
35:
Chuong 35
36:
Chuong 36
37:
Chuong 37
38:
Chuong 38
39:
Chuong 39
40:
Chuong 40
41:
Chuong 41
42:
Chuong 42
43:
Chuong 43
44:
Chuong 44
45:
Chuong 45
46:
Chuong 46
47:
Chuong 47
48:
Chuong 48
49:
Chuong 49
50:
Chuong 50
51:
Chuong 51
52:
Chuong 52
53:
Chuong 53
54:
Chuong 54
55:
Chuong 55
56:
Chuong 56
57:
Chuong 57
58:
Chuong 58
59:
Chuong 59
60:
Chuong 60
61:
Chuong 61
62:
Chuong 62
63:
Chuong 63
64:
Chuong 64
65:
Chuong 65
66:
Chuong 66
67:
Chuong 67
68:
Chuong 68
69:
Chuong 69
70:
Chuong 70
71:
Chuong 71
72:
Chuong 72
73:
Chuong 73
74:
Chuong 74
75:
Chuong 75
76:
Chuong 76
77:
Chuong 77
78:
Chuong 78
79:
Chuong 79
80:
Chuong 80
81:
Chuong 81
82:
Chuong 82
83:
Chuong 83
84:
Chuong 84
85:
Chuong 85
86:
Chuong 86
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)