Thanh Huyền Đạo Chủ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Cái gì gọi là đạo chủ ?

Đáp: “Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung.”