Thần Võ Đồ

Main playlist with id Thần Võ Đồ does not exist!Main playlist with id Thần Võ Đồ does not exist! – Một bộ huyền đồ, một cái hình xăm, một bộ tà công, một thanh Bá Đao, có người nói hắn ma đầu, có người xem hắn là anh hùng.
Một cái lão đạo lại nói hắn cốt cách kinh kì, nhất định có thể cứu vớt thế giới…

Nhưng mà, tác giả lão đại gia dưới ngòi bút hắn, chỉ là một cái bình thường thiếu niên phát triển chi lộ!