Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngã Đích Thân Thể Biến Dị Liễu – Thân Thể Của Ta Bị Dị Biến.
Đinh!
Ngươi dạ dày bắt đầu biến dị!
Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Miệng đầy thơm ngát, đặc hiệu: Hấp dẫn + 10, có thể để cho tâm thần người an bình an bình, đắm chìm trong đó!!
Ngài thận bắt đầu biến dị!
Biến dị thành công, thu hoạch được kỹ năng: Liên chiến không ngớt, đặc hiệu: Chiến đấu + 20, bền bỉ + 20.

Đinh!
Ngài họa mi chính tại biến dị!
Biến dị thành công, chiều dài + 10…
“Đừng, lại dài liền muốn dài bước đến dạ dày a a a!”
Sở Phàm vội vàng nói.
(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ mô phỏng.)