Thần Kỳ Mỹ Nữ Hệ Thống

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đường Phong Nguyệt trùng sinh, còn ngoài ý muốn đạt được một cái mỹ nữ hệ thống.
Nghe nói, chỉ phải hoàn thành cái hệ thống này cho ra nhiệm vụ, liền có thể đạt được thần kỳ ban thưởng.
Đâm đầu đi tới một cái mỹ nữ.
“Tuyên bố nhiệm vụ: Hạn chủ kí sinh tiến lên tập ngực một lần. Nhiệm vụ hoàn thành, thì ban thưởng Đại Nguyên đan một viên, có thể tăng năm mươi năm nội lực. Nhiệm vụ thất bại, thì từ đây đánh mất làm nam nhân tư cách.” Hệ thống cơ giới hoá nói.

Đường Phong Nguyệt: “…”
Cái này cỏ gì trứng hệ thống?!
Khuyến cáo trẻ em dưới 18 không nên đọc, đạo tâm chưa vững cũng không nên đọc, gái thì lại càng không nên đọc
Ae sắc lang nhào zôoooooooooooo