Thần Cấp Phản Phái

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tuyết bay ngợp trời xạ bạch lộc, cười thư thần hiệp ỷ bích uyên, tìm tần đại Đường tiên kiếm truyền, thủy hử Tây du Tam quốc chí, Harry chiếc nhẫn thuyền hải tặc, Lôi Thần sắt thép cùng phục liên, anh hùng sắc đẹp lại còn xinh đẹp, làm sao đại phản phái giá lâm!
Đỗ Dự mặc vào , tự mang cấp thần phản phái thuộc tính ( lang cố quyến cuồng )!
Các loại thần Khang Đa:
1. Tất gia nhập phản phái thế lực, BOSS tử vong xoá bỏ.
2. Tất lừa bịp thu nữ chủ, xong không được xoá bỏ.
3. Tất hoàn thành ba cái phản phân ra vụ, bằng không xoá bỏ.
Các loại thần phúc lợi: phản phái hối đoái hệ thống: phản phái trị có thể hối đoái nhân vật chính skill, có thể hối đoái vai nữ chính! Chuyện xấu làm được : khô đến nhiều, skill trướng đến nhanh.
Đỗ Dự chỉ làm thật bốn cái sự: nhân vật chính chi địch, hiệp nữ ma tinh, BOSS chi hữu, người mạo hiểm nội gian.
4 triệu tự vô hạn lưu lão thư ( vô hạn chi mỹ kịch không gian ), 2. 5 vạn thu gom, 1700 đều đính, một năm nhật đều càng 1 vạn chữ, phẩm chất bảo đảm, xin mọi người yên tâm thu gom chống đỡ.