Tây Du: Bắt Đầu Tôn Ngộ Không Quỳ Cầu Bái Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Lâm Hiên xuyên việt qua dị giới, căn cứ hệ thống yêu cầu trông coi một tòa thư viện.
Trong tiệm sách cũng không có bất kỳ cái gì công pháp, chỉ có một ít kiếp trước tiểu thuyết.
Bắt đầu một cái hầu tử gõ cửa, mặt dày mày dạn muốn bái Lâm Hiên vi sư.
Lâm Hiên thế mới biết đây là Tây Du thế giới, đuổi đều đuổi không đi cái con khỉ này!

Chưa từng nghĩ, tùy tiện một bản tiểu thuyết, thế mà để hầu tử lĩnh ngộ vô thượng bí pháp.
Tôn Ngộ Không: “Đăng Thiên Lộ, Đạp Ca Hành, Đạn Chỉ Già Thiên.”
Tiểu Bạch Long: “Tiên Chi Đỉnh, Ngao Thế Gian, có ta Bạch Long liền có thiên!”
Đệ tử càng ngày càng nhiều, Lâm Hiên càng ngày càng hoảng.