Truyện Audio: Tận Thế Chi Bắt Đầu Sáng Tạo Cương Thi 

Đánh giá truyện

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Có track lỗi link
1:
Tap 001 - 04:44:03
2:
Tap 002 - 04:27:01
3:
Tap 003 - 04:37:15
4:
Tap 004 - 04:38:12
5:
Tap 005 - 04:32:39
6:
Tap 006 - 04:34:21
7:
Tap 007 - 04:23:42
8:
Tap 008 - 04:11:24
9:
Tap 009 - 04:02:16
10:
Tap 010 - 04:11:28
11:
Tap 011 - 04:05:14
12:
Tap 012 - 04:03:33
13:
Tap 013 - 04:09:45
14:
Tap 014 - 04:07:23
15:
Tap 015 - 04:07:45
Cập nhật Soundcloud: 0/15 tập
Nhạc nền:
https://web1s.com/st?token=57fda0a8-07ab-4b34-a611-59282fca061e&url=
TanTheChiBatDauSangTaoCuongThi TH-
 

Vượt qua tận thế, Cố Vũ vừa mở mắt gặp phải cũng là một đôi phệ nhân con mắt màu xanh lục.

Thân ở tận thế, nhân tâm chìm nổi.

Vừa vượt qua thì đứng trước tử vong, ngay tại Cố Vũ không biết làm sao thời khắc, ngón tay vàng buông Xem thêm

Truyện Tận Thế Chi Bắt Đầu Sáng Tạo Cương Thi  Audio thuộc thể loại Khoa Huyễn, Lọc Truyện, Mạt Thế, của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 15