Tại Thần Thoại Truyện Thuyết Trung Tu Tiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ta từng tại Hoa Quả Sơn trước hướng thiên rống giận, cũng từng tại Lôi Phong Tháp hạ đối xà than nhẹ;
Ta từng tại Lan Nhược Tự trong cùng Phật luận đạo, cũng từng tại Trần Đường Quan thượng ngự Long Phi Thiên;

Ta từng lấy Bảo Liên Đăng trong một điểm Hỏa vẫy lui thiên binh, cũng từng hái Phù Tang Thụ thượng một mảnh lá che đậy Kim Ô.
Đây là ta cố sự. Một cái tại truyền thuyết thần thoại trong phát triển người tu tiên cố sự.