Ta Chính Là Hellscream

20/08/2020 teppiesq 0

– Hellscream(*là Grom Hellscream trong World of Warcraft) ta từng là Impel Down Tù Phạm, đến từ cái này địa ngục ở giữa. Ta nên […]