Bất Tử Võ Hoàng

10/01/2021 teppiesq 0

– Một môn Tam Đế Tôn, thiên dương chiếu Cửu Thiên, Vô Tận Luân Hồi đường, ai tới chưởng Càn Khôn! Là vạn cổ kỳ […]

Bất Tử Vũ Hoàng

21/08/2020 teppiesq 0

– Một môn Tam Đế Tôn, thiên dương chiếu Cửu Thiên, Vô Tận Luân Hồi đường, ai tới chưởng Càn Khôn! Là vạn cổ kỳ […]

Bất Tử Võ Tôn

26/05/2020 teppiesq 0

– Một cái chán nản thiếu niên ngẫu nhiên đạt được thần quyết, từ nay về sau rửa sạch lúc trước hổ thẹn, mà lại […]