Bất Diệt Long Đế

20/12/2020 teppiesq 0

– Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! […]

Phần Thiên Chi Nộ

03/05/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Giang Dật, đan điền bị phong, nhận hết khi nhục. Mai kia thức tỉnh, phá phong ấn, đến kỳ công, luyện Cửu […]

Yêu Giả Vi Vương

24/03/2020 teppiesq 0

– “Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn […]