Sát Thần Chi Thần

21/12/2020 teppiesq 0

– Nhiếp Chân, kiếp trước lọt vào trời ghen tỵ lôi kiếp, nhưng may mà một linh không dứt, trọng sinh đến một cái khác […]