Viêm Vũ Chiến Thần

15/03/2021 teppiesq 0

– Được độc vương truyền thừa, luyện thành tuyệt thế độc công; Nắm tàn huyết chi kiếm, nuốt chửng vô tận cường địch; Tu Viêm […]