Thứ Tộc Vô Danh

26/12/2020 teppiesq 0

– Mỗi cái thời đại chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy nhân vật thiên tài giống như sao chổi đồng dạng loá mắt, […]

Hán Mạt Thiên Tử

20/12/2020 teppiesq 0

– Xuyên qua thời không, hồn về Hán Mạt, tỉnh lại sau giấc ngủ thành Hoàng Đế, cái này có thể có, chỉ là người […]