Đại Mộng Chủ

15/04/2021 teppiesq 0

– Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ […]

Huyền Giới Chi Môn

22/02/2020 teppiesq 0

– Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể! Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui! Một thiếu niên xuất thân từ đại lục […]

Ma Thiên Ký

22/02/2020 teppiesq 0

– Một thiếu niên lớn lên trong một nơi người ăn thịt người, học được chút ít bí kỹ đánh đấm. Trong một lần Hung […]

Phàm Nhân Tu Tiên

14/02/2020 teppiesq 0

Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập – Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ […]