Dị Giới Dược Sư

19/04/2021 teppiesq 0

– Xuyên qua dị giới, nhân vật chính cảm nhận được mọi thứ đều lạ lẫm, chính vậy nên chỉ cầu sống một cuộc sống […]

Vô Sỉ Đạo Tặc

08/04/2020 teppiesq 0

– Nhân vật chính của ta có con đường tu luyện không giống ai, hắn là đạo tặc. Cổ Diêu là tên hắn, từ nhỏ […]