Linh Kiếm Tôn

23/06/2021 teppiesq 0

– Cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ. Kiếp trước cừu nhân, […]

Thời Đại X Long

23/05/2020 teppiesq 0

– Ngã cầu thang => trở về quá khứ, Chảy xuôi long huyết mạch    Có được long hồn phách    Kỳ thật ……    […]