Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

11/01/2020 teppiesq 0

– Đời trước hắn chính là một vị Đan Tôn được người người kính trọng, chỉ bởi luyện chết Sinh Tử Luân Hồi đan mà […]