Thần Cấp Cơ Địa

16/05/2021 teppiesq 0

– Hư Ma giới xâm lấn, Thư Phong thức tỉnh trở thành Linh Năng giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực. Thư Phong nương […]

Mệnh Vận Chi Nhãn

26/02/2021 teppiesq 0

– Linh tử phong bạo trước giờ, Vương Sở đã thức tỉnh Mệnh Vận Chi Nhãn, thấy được 11 năm sau, yêu ma quỷ quái […]

Thần Cấp Căn Cứ

09/10/2020 teppiesq 0

– Hư Ma Giới xâm lấn, thư phong thức tỉnh trở thành Linh Năng Giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực. Thư phong nương […]

Thần Ma Hệ Thống

18/03/2020 teppiesq 0

– Chỉ trong nháy mắt thế giới bỗng nhiên biến thành ngày tận thế. Tang thi, yêu thú biến dị hoành hành thế giới, trong […]