Vu Sư Chi Lữ

17/04/2021 teppiesq 0

– Cho ta vô tận tri thức, ta lợi dụng tự thân hành động điểm tựa, khuấy động vô tận Thế giới. Cố sự giảng […]