Đại Nghịch Chi Môn

11/04/2021 teppiesq 0

– Tạo phúc cho người thiện, khiển trách kẻ gian ác. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, luật pháp sẽ trở thành công cụ […]

Tranh Bá Thiên Hạ

18/03/2020 teppiesq 0

– Phương Giải, một người hiện đại, không rõ vì sao mình lại tới thế giới này, mang theo một thân thế bí ẩn mà […]