Lâm Uyên Hành

06/06/2021 teppiesq 0

Tô Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, cuộc đời mình hơn mười năm Thiên môn trấn, chỉ có bản thân là người. Hắn […]

Nhân Đạo Chí Tôn

22/02/2020 teppiesq 0

– Từ Bàn Cổ khai thiên, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luân, trong thế gian này loài người đã là linh trưởng đứng […]

Mục Thần Ký

22/02/2020 teppiesq 0

– Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những […]

Đế Tôn

13/02/2020 teppiesq 0

– Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có […]