Vô Địch Y Thần

20/02/2021 teppiesq 0

– Hắn là tao nhã đồ cổ chuyên gia, đổ thạch, thưởng họa. (đánh cược thạch, thưởng thức tranh), tài phú cất trữ bằng cả […]

Võ Đạo Độc Tôn

21/12/2020 teppiesq 0

– Thiên Nguyên đại lục, có Đại Năng Lực Giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời […]

Cửu Dương Tà Quân

27/07/2020 teppiesq 0

– Ở giữa thiên địa, có chín loại thần kỳ nhất, uy lực khó lường lực lượng, tên là Cửu Dương chi lực. Truyền thuyết […]