Vạn Đạo Long Hoàng

22/02/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng […]