Vô Thượng Đan Tôn

20/12/2020 teppiesq 0

– Bản là Tiên Thiên kỳ tài, lại bởi vì Võ Hồn bị đoạt, Huyết mạch bị hao tổn, biến thành phế vật, cướp đoạt […]