Long Phù

24/06/2020 teppiesq 0

– Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, long xà cùng nổi lên, ai là chân long, ai lại là mãng […]

Long Xà Diễn Nghĩa

06/06/2020 teppiesq 0

– Đây là một bộ truyện về võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu […]

Vĩnh Sinh

20/03/2020 teppiesq 0

– Phương Hàn, thân sinh ra là nô bộc của một đại gia tộc. Không chấp nhận số phận của mình, hắn học lén võ […]