Tạo Hóa Tiên Đế

01/03/2020 teppiesq 0

– Một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng […]

Vạn Cổ Đại Đế

19/02/2020 teppiesq 0

– Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu, Chiến Thần đại lục thập đại phong hào Chí Tôn đứng đầu, chạm tới Thần Linh cảnh giới […]