Đại Đạo Triêu Thiên

05/09/2020 teppiesq 0

– Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi. – ———————– Ta chính là kiếm. Trăm dặm giết một người, mười bước không […]

Gian Khách

16/03/2020 teppiesq 0

– Hứa Nhạc, một thằng bé mồ côi trên một tinh cầu Đông Lâm, ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Cái tinh […]

Trạch Thiên Ký

10/03/2020 teppiesq 0

– Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian, trong đó có thần thạch rơi vào […]