Âm Dương Chí Tôn

23/03/2021 teppiesq 0

– Nghịch thiên tuyệt diễm âm dương song tu công pháp, ở trăm vạn cường giả bên trong, hung hăng vểnh lên. Vận mệnh nhấp […]

Giang Sơn Mỹ Sắc

06/04/2020 teppiesq 0

– Thịnh thế Đường triều có thể nói là điểm sáng chói nhất trong lịch sử trung hoa, bởi xét về khía cạnh lãnh thổ […]