Thiên Quan Tứ Phúc

16/04/2020 teppiesq 0

– “Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.” Văn án (cũ): Giữa tam giới thần phật khắp nơi này, thế mà lại […]