Vô Lại Kim Tiên

07/04/2020 teppiesq 0

– Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một […]