Mục Long Sư

15/12/2020 teppiesq 0

– Trên mảnh đại lục này bất luận sinh linh gì đều có tỷ lệ hóa rồng. Truyền ngôn mỗi cái sinh mệnh đều có […]

Toàn Chức Pháp Sư

19/02/2020 teppiesq 0

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở […]