Kiếm Tiên Ở Đây

15/04/2021 teppiesq 0

– Kiếm Tiên Tại Thử – Kiếm Tiên Ở Đây. Mặt ngoài hắn là một cái Kiếm Tiên. Trên thực tế… Hắn là một tên […]

Quốc Vương Vạn Tuế

30/04/2020 teppiesq 0

– Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm […]

Đao Kiếm Thần Hoàng

13/02/2020 teppiesq 0

– Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!