Chí Cao Chúa Tể

30/09/2020 teppiesq 0

– Chưởng thôn thiên địa sơn hà. Cước đạp nhật nguyệt tinh thần. Thiếu niên Tần Dịch mang theo một quyển thần bí đồ quyển, […]

Độc Tôn Tam Giới

11/01/2020 teppiesq 0

– Giang Trần – Thiên Đế chi tử, chưởng quản Thiên Lang Thư Uyển trăm vạn năm, Chư Thiên điển tịch, không chỗ nào không […]