Hokage Chi Tà Đế

07/09/2020 teppiesq 0

– Vĩ đại YY chi thần đem một cái tà ác nam nhân đưa đến Hokage Ninja thế giới! Ở nơi nào hắn lật đổ […]