Cấm Khu Chi Hùng

08/01/2021 teppiesq 0

– Hắn là thế giới bóng đá tranh luận tính cầu thủ. Hắn tại trên sân bóng lấy được thành tựu rõ như ban ngày, […]

Quán Quân Chi Quang

22/09/2020 teppiesq 0

– Hắn là một kẻ tay ngang —— “Bóng đá không thể dùng tay, đồ đần!” Hắn có rộng lớn lý tưởng —— “Ta nghĩ […]

Quán Quân Giáo Phụ

13/09/2020 teppiesq 0

– Đây là một cái liên quan với theo đuổi thắng lợi cố sự. —— “Ta duy thắng lợi luận. Ta chỉ theo đuổi thắng […]