Bá Thiên Vũ Đạo

18/09/2020 teppiesq 0

– Kiếp trước hắn lấy một địch vạn, vẫn diệt vô số đại thần, cuối cùng huyết tế thôn thiên, xuyên qua đông long đại […]