Thanh Đế

27/04/2021 teppiesq 0

– Thiên địa đại kiếp đến, đã từng cường giả Diệp Thanh trở lại đại kiếp trước đó, kỳ ngộ đến Nho gia bảo điển, […]

Dịch Đỉnh

06/02/2021 teppiesq 0

– Người mang long khí, nhân đạo tổng cương Một lần ngoài ý muốn, hắn mang theo một linh hồn vỡ nát, về thế giới […]